தலைவர் #பிரபாகரன் #சுதுமலை பிரகடன உரை -1987-08-04 #ஈழமறவர் #ஈழம் #தமிழர் #புலிகள் #ltte #Tamil #Eelam