விமான எதிர்ப்பு ஆயுதம் #வான்புலிகள் விமானங்களை ஏன் தாக்க முடியவில்லை ! #ஈழமறவர் #ஈழம் #மாவீரர்கள் #புலிகள் #skytigers #ltte #Maaveerar #Tamil #Eelam

வான் புலிகளின் வீரமும் தலைவரின் சாணக்கியமும்