ஈழத்தமிழரின் அரசியல் பிரக்ஞை காலத்துடனான கணக்கு !

PDF
ஈழத்தமிழரின்-அரசியல்-பிரக்ஞை-காலத்துடனான-கணக்கு-

TOPSHOTS
A general view of the abandoned conflict zone where Tamil Tigers separatists made their last stand before their defeat by the Sri Lankan army is seen in northeastern Sri Lanka on May 23, 2009. UN Secretary-General Ban Ki-moon came face-to-face May 23 with the despair of Sri Lanka’s war-hit civilians as he toured the nation’s biggest refugee complex, home to 200,000 displaced by fighting. Just days after Colombo declared victory over Tamil Tiger, he toured the sprawling Menik Farm camp, 250 kilometers (155 miles) north of Colombo, which was jammed with civilians who had fled the war zone. AFP PHOTO/JOE KLAMAR