தமிழ் மக்களுக்கு விஜய் ரீவி வைத்த பெரிய ஆப்பு

vijay tv supersinger cheating

சூப்பர்சிங்கர் வாக்குகள் வெளியில் வந்தது, விஜய் ரீவின் கள்ளம் பிடிபட்டது!

நடந்த சுப்பர்சிங்கர் போட்டியில் இதுவரை காலமும் இல்லாத அளவு உலக பரப்பில் பரந்து வாழும் தமிழ்மக்கள் அனைவரும் ஆர்வத்தோடு வாக்களிக்க விஜய் ரீவியோ தான் நினைத்த போட்டியாளர் வெற்றிபெறவேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வாக்குகளை அறிவிக்க விடாது முடிவினை அறிவித்தது நீங்கள் யாவரும் அறிந்ததே..!

ஆனால் இப்போழுது சிலரால் இவர்களின் வாக்குகள். வெளிச்சத்திற்க்கு வந்திருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையில்

Total Votes-15840172

Jessica- 10353440

Anushya –2103555

Spoorthi-
1311630

Srisha- 1102017

Haripriya- 506221

Bharath-
463309

இவ் முடிவுகள் உத்தியோக பூர்வமற்றவையாக இருந்தாலும் முடிவினை அறிவிக்கும் போது விஜய் ரீவி வாக்குகளை அறிவிக்காதமையினால் ஏதோ ஒரு கள்ளத்தனம் இருப்பது நம்ப முடிகின்றது. இவ் வாக்கு முடிவினை நம்பகூடியதாகவும் இருக்கின்றது.

எது எப்படியோ அனைத்து மக்களையும் விஜய் ரீவி ஏமாற்றி விட்டது என்பதே உண்மை !!!

வெறுமனவே சமூகத் தளங்களில் கூக்குரல் மட்டும் இட்டுக்கொண்டிருக்கும் தமிழர்கள்

இப்படி தமிழர்கள் பணத்தில் தமிழர்களுக்கு ஆப்படிக்கும் விஜய் ரிவியை  புறக்கணிப்பார்களா ?

Advertisements