கொலைக்களம் 2015 புதிய காணொளிக்கு உதவிட

srilanka killing fields new

உதவிட  Kickstarter Campaign.

கிடைத்த விருதுகள்  http://www.britdocimpactaward.org/files/nofirezone.pdf

Sri Lanka Killing Fields  pictures

Advertisements