நடனத்துக்குரிய தமிழீழ பாடல்கள்

eelam songs Nerupin-Salangkaiஇவற்றில் நடனம் அமைப்பதற்குரிய சில பாடல்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளது……

இரு விழிகளில்….. 

நான் பெரிது நீ……

அறம் கொண்ட…… (இந்தப் பாடல் முதல் பல்லவி பின்பு…..)

மலையை நிகர்த்த…..

தமிழே வாழ்க….

அடிபணிந்து வாழ்வதா……

புலி ஒரு காலமும்…..

பூ விழி சுமந்த……

இறுதிக்கால மனஉறுதி…..

சங்கே முழங்கு…..

இருளுக்குள் எரிகின்ற….

தேசம் அது….

மாரி மழை

ஆயிரம் ஆயிரம்…..

மண்ணில் கொண்ட

வெற்றி முரசு…..

குழிகளில் இருந்து…..

விடுதலை காண…..

பொங்கு தமிழராய்…..

வீரவேங்கை என்றும்…..

விடுதலை நெருப்பே…….

வன்னிக் காட்டு…..

புதைகுழி புதைகுழி…..

விடுதலை மகுடம்…..

கரை ஒதுங்கும்….

மனமே மனமே……..

தாயக மண்ணே…..

புறப்பட்டு தமிழா…..

அனல் விழி திறந்ததடா…..

எரியோடு…..

தமிழா தமிழா…..

உலகத் தாயே…..

என் அன்னை பூமி…..

வெடிகுண்டு மனிதன்……

விடிவெள்ளி பூக்கவில்லை

நெருப்பாற்றில் தீக்குளித்த…..

மகனே மகனே……

பச்சைத்தமிழா…..

சிங்களச்சருகே…..

கார்த்திகைப் பூக்களே…..

கண்ணுக்குள்ளே வைத்து

கல்லறைகள் உங்களுக்காய்…..

விழி மடல் மூடி…..

வீரத் தளபதிகள்…..

விடிவைத் தேடிய….

நெஞ்சினிலே பஞ்சு….

ஆயுதத்தின் பயணம்…..

ஈழமண் எரிகின்ற…..

போரம்மா உனையன்று…..

விடுதலை தேவி….

அழகே இரவே….

ஈழ தேசமே…..

இன்றே விடுதலை…..

உங்களது கண்முன்னே…..

கோபுர தீபம் நீங்கள் …..

கண்ணுக்குள்ளே வைத்து

மகனே மகனே

ஓலம் கேட்டதா…..

முட்டி மோதடா…..

கல்லறையில் விழித்திருக்கும்…..

முள்ளிவாய்க்கால் எங்கள்….

பார்த்திருப்பாய் அலையே…..

ஒருவனைக் கொன்றால்…

முள்ளிவாய்க்காலில்…

என் தம்பி வருவான்….

கடலே கடலே நீ…

வருங்காலம் பழி போடும்…..

வீட்டுக்குள்ள படுத்திருந்தா

மண்ணில் கொண்ட

 கல்லறை மேனியர்…..

இன்னும் இன்னும் கரும்புலி……

தலைமகனே எங்கள்…..

தாய்த்தமிழ் வடிவாக…..

நெருப்பில் நீராடுவோம்…..

வெள்ளிநிலா விளக்கேற்றும்…..

உலகத் தமிழினமே…..

ஒவ்வொரு தமிழனும்

காலத்தால் அழியாத மாவீரர்

எழு எழு தமிழா…..

விடியும் கிழக்கினில்….

புலம் பெயர்ந்த……

எழு எழு தமிழா…..

கார்த்திகை மாதம்…..

எடு எடு ஆயுதம்…..

ஒன்றே தலைமை…..

தம்பி இருக்கிறான்…..

பிரபாகரன் யார் தெரியுமா…..

பிரபாகரன் படை…..

தமிழீழம் எங்கள்…..

பொறிகக்கும் விழியோடு

தமிழா தமிழா…..

கோவில் மணி ஓசை…..

வெல்லும் தலைவன்…..

தமிழர் தாகம்…..

அழுதது போதும்….

விழிகளில் பொழிவது…..

தாயக மண்ணின்…..

 குனியாது கடல்…..

வீட்டுக்குள்ள படுத்திருந்தா

எழுந்திடு தமிழா

 ஆழக்கடல் நேற்று…..

எழுந்திடு எழுந்திடு…..

எரியோடு…..

அடடா தமிழா…..

என் தாயே……

வெறிகொண்ட சிங்களனை…..

விடுதலைப்புலிகள்

வெற்றித்தமிழா…..

எழுக தமிழ்….

ஈழத்தின் சோகம் ஆங்கிலத்தில்

-தேசக்காற்று