பங்குனி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட கரும்புலி மாவீரர்கள்.

BT ltte march

இம்மாவீரர்களுக்கும் மற்றும் இதே மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட அனைத்து மாவீரர்களுக்கும் எமது வீரவணக்கம்.

Advertisements