பா.விஜய் அனல் பறக்கும் வார்த்தைகள் தமிழர் அனைவரும் காணவேண்டிய காணொளி

Who Ordered the execution of the child  was it Gotha or  Mahinda or Soniaபா.விஜய் அனல் பறக்கும் வார்த்தைகள் விலைமாதுவின் மகன் ராஜபக்‌ஷே,,,

தமிழர் அனைவரும் காணவேண்டிய காணொளி…

Advertisements