வீரவணக்கம்: வைகாசி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

ltte veeravanakam 2

தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.

வைகாசி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள்.

வரலாறு தந்த வல்லமை: பிரபாகரன் எங்கள் தேசியத்தின் ஆத்மா ஓர் இறைதத்துவம்

leader-Prabakaran-tribute-2

முள்ளிவாய்க்கால் வீரமறவர்களுக்கு வீரவணக்கம்

***

May 1

May 4th

May 05th

May 7th

May 9th

May 10th

May 11th

May 13th

May 14th

May 16th

May 18

May 20th

May 21st

May 26th

May 27th

May 27th

May 28th

May 31st

***

***

ltte veeravanakam 2

Advertisements