வீரவணக்கம்: பங்குனி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

ltte veeravanakam 2தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.பங்குனி மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள்.

***

March 10th

***

March 12th

***

March 14th

***

March 17th

***

March 19th

***

March 21 st

***

March 24th

***

March 25th

***

March 26th

கரும்புலிகள் மேஜர் தனுசன் ,மேஜர் சுதாஜினி வீரவணக்கம்

***

*******
March 30th
  1. கரும்புலி மேஜர் ஆந்திரா வீரவணக்கம்
  2. மாமனிதர் ஜெயக்குமார் வீரவணக்கம்

**

ltte veeravanakam 2

Advertisements